TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Ticaret A.Ş.

"1959'dan beri sanayi yeminin adı"

Sığır Besi Yemi


Sığır Besi Yemi 16 HP 2525 ME

Besinin ilk evresi olan 6-10 aylık dönemde kullanılmaya başlanan protein, enerji, vitamin ve mineral açısından dengeli ve tamamlayıcı bir yemdir.
  • Kaliteli kaba yem ve dane yemler(arpa, buğday vb.) ile kullanıldığında yüksek oranda canlı ağırlık artışı sağlar.
  • Tahıl içeriğiyle karkas randımanının yükselmesinde etkilidir.
  • İçeriğinde bulunan canlı maya ile işkembedeki (rumen) bakterilerin yaşam ortamını iyileştirerek yemden yararlanmayı artırır.
  • Yemlemede; kaliteli kaba yem (mısır silajı, yonca vb.) ile her 100 kg. canlı ağırlığa 1,5-2 kg. besi yemi tüketime sunulmalıdır. 
  • Serbest tüketimde, kuru kaba yem (saman vb.) ile kullanıldığında her 100 kg. canlı ağırlığa 2-2,5 kg. besi yemi verilmelidir.

Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri

Kuru Madde % 88 Hcl'de Çözünme Kül. % 1 Vitamin A IU/kg 15.000
Ham Protein % 16 Kalsiyum % 1-2 Vitamin D3 IU/kg 4.000
Ham Selüloz % 10 Fosfor % 0,5 Vitamin E mg/kg 35
Ham Kül % 7 Sodyum % 0,3-0,6 Metabolik Enerji Kcal/kg 2525
Ham Yağ % 3 NaCl %

ÜRÜNLERİMİZ