TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Ticaret A.Ş.

"1959'dan beri sanayi yeminin adı"

Sığır Besi Bitirme Yemi


Sığır Besi Bitirme Yemi 15 HP 2650 ME

Besinin son evresinde (kesime 3-4 ay kala) kullanılan protein, enerji, vitamin ve mineral açısından dengeli ve tamamlayıcı bir yemdir.
  • Beside istenilen yüksek canlı ağırlık artışı ve karkas randımanı almada fayda sağlar.
  • Beside istenilen enerji kaynağını içerdiği yüksek oranda tahıl ile karşılar.
  • İçerdiği canlı maya ile işkembedeki sindirim yapan bakterilerin yaşam ortamını iyileştirerek yemden yararlanmayı artırır.
  • Yemlemede, istenilen canlı ağırlık ve randıman hedefine ulaşmak için kalitesi düşük kaba yem (saman vb.) ve besi bitirme yemi serbest tüketime sunulmalıdır.
  • Sınırlı yemlemede ise her 100 kg. canlı ağırlık için 2-2.5 kg. besi bitirme yemi yedirilmelidir.

Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri

Kuru Madde % 88 Hcl'de Çözünme Kül. % 1 Vitamin A IU/kg 15.000
Ham Protein % 15 Kalsiyum % 1-2 Vitamin D3 IU/kg 4.000
Ham Selüloz % 9 Fosfor % 0,5 Vitamin E mg/kg 35
Ham Kül % 7 Sodyum % 0,3-0,6 Metabolik Enerji Kcal/kg 2650
Ham Yağ % 3 NaCl % 1

ÜRÜNLERİMİZ