TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Ticaret A.Ş.

"1959'dan beri sanayi yeminin adı"

Sığır Süt 22 Yemi


Sığır Süt 22 Yemi 22 HP 2800 ME

Çok yüksek süt verimine sahip ve verim düzeyine göre gruplandırma yapılan işletmelerde, laktasyonun (0-70 gün) ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla formüle edilmiş özel dönem süt yemidir.
  • Hayvanların laktasyon döneminde protein, enerji, vitamin, mineral ,ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan tamamlayıcı süt yemidir
  • Süt ineklerinin verim düzeyine göre yemleme yapıldığında uzun süre pikte kalmasını sağlar.
  • İçerdiği Niacin sayesinde laktasyonun ilk dönemlerinde karşılaşılan ketozis riskini azaltır.
  • Yemlemede kaliteli kaba yem ile dengeli kullanıldığında döl verimi bakımından artış sağlar.
  • By-pass protein içeriği ile laktasyondaki süt eriminde artış sağlar.
  • İçeriğinde bulunan canlı maya ile işkembedeki (rumen) bakterilerin yaşam ortamını iyileştirerek yemden yararlanmayı arttırır
  • Enerji ihtiyacını içeriğindeki tahıl ile karşılayarak negatif enerji dengesinin oluşmasını engeller

Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri

Kuru Madde % 88 Hcl'de Çözünme Kül. % 1 Vitamin A IU/kg 15.000
Ham Protein % 22 Kalsiyum % 1-1,5 Vitamin D3 IU/kg 0
Ham Selüloz % 11 Fosfor % 0,65 Vitamin E mg/kg 35
Ham Kül % 7 Sodyum % 0,2-0,4 Metabolik Enerji Kcal/kg 2800
Ham Yağ % 5,3 NaCl % 1

ÜRÜNLERİMİZ