TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Ticaret A.Ş.

"1959'dan beri sanayi yeminin adı"

Sığır Süt 21 Yemi


Sığır Süt 21 Yemi 21 HP 2750 ME

Yüksek verim düzeyine sahip sağmal ineklerin beslenmesinde buzağılamadan itibaren gruplandırma yapılarak ya da verim düzeyine göre yemlemede kullanılan bir yemdir. 
  • Hayvanların laktasyon döneminde protein, enerji, vitamin, mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan tamamlayıcı süt yemidir.
  • Süt ineklerinde verim düzeyine göre yemleme yapıldığında uzun süre pikte kalmasını sağlar.
  • İçerdiği Niacin sayesinde laktasyonun ilk dönemlerinde karşılaşılan ketozis riskini azaltır.
  • Yemlemede kaliteli kaba yem ile dengeli kullanıldığında döl verimi bakımından artış sağlar.
  • By-pass protein içeriği ile laktasyondaki  süt veriminde artış sağlar.
  • İçeriğinde bulunan canlı maya ile işkembedeki (rumen) bakterilerin yaşam ortamını iyileştirerek yemden yararlanmayı artırır.
  • Enerji ihtiyacını içeriğindeki tahıl ile karşılar.

Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri

Kuru Madde % 88 Hcl'de Çözünme Kül. % 1 Vitamin A IU/kg 15.000
Ham Protein % 21 Kalsiyum % 1-1,5 Vitamin D3 IU/kg 4.000
Ham Selüloz % 11 Fosfor % 0,65 Vitamin E mg/kg 35
Ham Kül % 7 Sodyum % 0,2-0,4 Metabolik Enerji Kcal/kg 2750
Ham Yağ % 3 NaCl % 1

ÜRÜNLERİMİZ