TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Ticaret A.Ş.

"1959'dan beri sanayi yeminin adı"

Sığır Süt 20 Yemi


Sığır Süt 20 Yemi 20 HP 2700 ME

Yüksek verim düzeyinde sahip sağmal ineklerin beslenmesinde buzağılamadan itibaren laktasyonun her döneminde kullanılan bir yemdir.
  • Sağmal ineklerde laktasyonun tamamında protein, enerji, vitamin, mineral ihtiyacını karşılamada kullanılan tamamlayıcı süt yemidir.
  • Süt ineklerinde verim düzeyine göre yemleme yapıldığında uzun süre pikte kalmasını sağlar.
  • İçerdiği Niacin sayesinde laktasyonun ilk dönemlerinde karşılaşılan ketozis riskini azaltır.
  • Yemlemede kaliteli kaba yem ile dengeli kullanıldığında döl verimi bakımından artış sağlar.
  • By-pass protein içeriği ile laktasyondaki  süt veriminde artış sağlar.
  • İçeriğinde bulunan canlı maya ile işkembedeki (rumen) bakterilerin yaşam ortamını iyileştirerek yemden yararlanmayı artırır.
  • Enerji ihtiyacını içeriğindeki tahıl ile karşılar.

Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri

Kuru Madde % 88 Hcl'de Çözünme Kül. % 1 Vitamin A IU/kg 15.000
Ham Protein % 20 Kalsiyum % 1-1,5 Vitamin D3 IU/kg 4.000
Ham Selüloz % 11 Fosfor % 0,65 Vitamin E mg/kg 35
Ham Kül % 7 Sodyum % 0,2-0,4 Metabolik Enerji Kcal/kg 2700
Ham Yağ % 3,75 NaCl % 1

ÜRÜNLERİMİZ