TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Ticaret A.Ş.

"1959'dan beri sanayi yeminin adı"

Sığır Süt 19 Yemi


Sığır Süt 19 Yemi 19 HP 2650 ME

Orta verim düzeyine sahip sağmal ineklerin beslenmesinde buzağılamadan itibaren gruplandırma yapılarak ya da verim düzeyine göre yemlemede kullanılan bir yemdir.
  • Hayvanların laktasyon döneminde protein, enerji, vitamin, mineral ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılan tamamlayıcı süt yemidir.
  • İçerdiği Niacin sayesinde laktasyonun ilk dönemlerinde karşılaşılan ketozis riskini azaltır.
  • Yemlemede kaliteli kaba yem ile dengeli kullanıldığında döl verimi bakımından artış sağlar.
  • Laktasyonun pik sonrası döneminde süt verimini optimum seviyede tutarak ve gebelik öncesi yavrunun gelişimine yardımcı olur. 

Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri

Kuru Madde % 88 Hcl'de Çözünme Kül. % 1 Vitamin A IU/kg 15.000
Ham Protein % 19 Kalsiyum % 1-1,5 Vitamin D3 IU/kg 4.000
Ham Selüloz % 10,5 Fosfor % 0,5 Vitamin E mg/kg 35
Ham Kül % 7 Sodyum % 0,2-0,4 Metabolik Enerji Kcal/kg 2650
Ham Yağ % 3 NaCl % 1

ÜRÜNLERİMİZ