TARİŞ YEMTA

Yem Hayvancılık Ticaret A.Ş.

"1959'dan beri sanayi yeminin adı"

Sığır Süt 18 Yemi


Sığır Süt 18 Yemi 18 HP 2600 ME

Orta ve düşük verim düzeyine sahip sağmal ineklerin beslenmesinde buzağılamadan itibaren laktasyonun her döneminde kullanılan bir yemdir.
  • Sağmal ineklerde laktasyonun tamamında protein, enerji, vitamin, mineral ihtiyacını karşılamada kullanılan tamamlayıcı süt yemidir.
  • İçerdiği Niacin sayesinde laktasyonun ilk dönemlerinde karşılaşılan ketozis riskini azaltır.
  • Yemlemede kaliteli kaba yem ile dengeli kullanıldığında döl verimi bakımından artış sağlar.
  • Laktasyonun son dönemlerinde optimum süt veriminin yanı sıra annenin gebeliğe uygun koşullarda hazırlanmasına yardımcı olur.

Buzağı Büyütme Yemi Özellikleri

Kuru Madde % 88 Hcl'de Çözünme Kül. % 1 Vitamin A IU/kg 15.000
Ham Protein % 18 Kalsiyum % 1-1,5 Vitamin D3 IU/kg 4.000
Ham Selüloz % 11 Fosfor % 0,65 Vitamin E mg/kg 35
Ham Kül % 7,5 Sodyum % 0,2-0,4 Metabolik Enerji Kcal/kg 2600
Ham Yağ % 3 NaCl % 1

ÜRÜNLERİMİZ